Wypożyczalnia sprzętu sportowego ,,Fitness u drzwi” (www.fitnessudrzwi.pl) jest własnością KubazTeam Mariola Gronkiewicz, jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603.

1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego ,,Fitness u drzwi” oferuje wynajem sprzętu sportowego za pomocą strony Internetowej oraz zamówień mailowych na kontakt@fitnessudrzwi.pl

2. Sprzęt sportowy będący przedmiotem najmu jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku a jego stan określany jest w protokole odbiorczym, bez żadnych wad (prawnych oraz fizycznych). Sprzęt sportowy przeznaczony jest do użytku domowego i nie posiada licencji komercyjnej.

3. Ceny podane na stronie internetowej www.fitnessudrzwi.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wspomniane ceny są cenami brutto. Kwota wynajmu na dłuższy okres czasu czy też większej liczbie sprzętu określana jest indywidualnie, z uwzględnieniem rabatu.

4. Wiążąca dla stron umowy najmu jest cena widniejąca przy sprzęcie sportowym w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Koszty transportu sprzętu sportowego do umówionego miejsca ponosi Klient. Koszty dostawy są zależne od położenia miejsca dostawy – na terenie Warszawy koszt wynosi 80 zł, na terenie Łodzi koszt wynosi 100 zł, natomiast ceny dostawy do innych miast ustalane są indywidualnie dla Klienta.

6. Czynsz z tytułu najmu sprzętu sportowego może zostać zapłacony gotówką w dniu odbioru sprzętu sportowego bądź wcześniej w drodze przelewu bankowego na wskazany przez Wynajmującego (,,Fitness u drzwi”) numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu środków na koncie, zamówienie w postaci dostarczeniu sprzętu jest realizowane w najbliższym możliwym czasie.

7. W razie braku dostępności sprzętu Klient zostanie poinformowany o tym, w jakim czasie dany sprzęt sportowy będzie dostępny i kiedy nastąpi jego dostarczenie sprzętu do miejsca dostawy.

8. W razie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu sportowego przez Klienta w okresie trwania Umowy najmu, Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu. W razie uszkodzenia przez Klienta sprzętu sportowego w okresie trwania Umowy najmu, Klient zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z tego tytułu, w tym do pokrycia kosztów naprawy sprzętu według cennika naprawy pochodzącego od producenta sprzętu sportowego.

9. Wynajmujący (,,Fitness u drzwi”) nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki związane z nieprawidłowym używaniem sprzętu sportowego, w tym uszczerbków na zdrowiu związanych z używaniem wynajmowanego sprzętu sportowego.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z formularzem reklamacji oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Wynajmujący (,,Fitness u drzwi”) nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

11. Podnajem osobom trzecim sprzętu sportowego należącego do Wynajmującego (,,Fitness u drzwi”) jest niedopuszczalny bez zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie.

12. Wynajmujący (,,Fitness u drzwi”) dokłada należytej staranności, aby wszelkie parametry oraz dane techniczne produktów były zgodne ze stanem faktycznym.

13. Regulamin określa zasady najmu sprzętu na stronie www.fitnessudrzwi.pl. Złożenie zamówienia na stronie WWW bądź drogą mailową (przez kontakt@fitnessudrzwi.pl) jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na wszelkie postanowienia i informacje zawarte
w regulaminie.

14. Do skutecznej realizacji najmu sprzętu sportowego, pomiędzy Klientem a Wynajmującym konieczne jest zawarcie odpowiedniej Umowy najmu sprzętu sportowego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 roku.