§ 1

Postanowienia początkowe

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.fitnessudrzwi.pl
 2. Każdy Użytkownik strony zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, logo, treści, informacje oraz odnośniki umieszczone
   na stronie należą do ich właścicieli. Zdjęcia zamieszczone na stronie korzystają
  z bezpłatnej licencji bazy zdjęć zamieszczonej na stronie www.pexels.com albo www.pixabay.com bądź pochodzą od osób, od których została uzyskana zgoda na ich używanie na stronie.
 4. Zabrania się nieuprawnionego korzystania ze strony internetowej np. poprzez kopiowanie treści zamieszczonych na stronie bez podania ich źródła (autora, odnośnika).
 5. Pytania oraz uwagi odnoszące się do niniejszego Regulaminu oraz aspektów dotyczących funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej www.fitnessudrzwi.pl należy kierować  na adres mailowy kontakt@fitnessudrzwi.pl

§ 2

Warunki korzystania ze strony internetowej

 1. Właściciel strony zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej zgodnie
  z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.fitnessudrzwi.pl  i korzystanie
  z niej możliwe jest za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych.
 3. Strona internetowa służy do wynajmu sprzętu sportowego, zgodnie z regulaminem działalności zamieszczonym na stronie.
 4. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, które stanowią część strony internetowej.
 5. Strona internetowa używa tzw. plików cookies (ciasteczka) do zbierania informacji
  o dostępie użytkownika do strony internetowej, a także jego preferencjach. Wspomniane dane zbierane są w celu optymalizacji działania strony internetowej oraz dopasowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 6. Wszelkie odnośniki do innych stron internetowych oraz innych źródeł wiedzy mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny.
 7. Strona internetowa oraz jej treści (logo, grafiki, artykuły oraz inne) chronione są prawami autorskimi oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 8. Właściciel strony internetowej w pełni szanuje prywatność Użytkowników strony,
  a poszczególne informacje dotyczące zbierania danych oraz cookies znajdują się
  w      § 3 niniejszego Regulaminu dotyczącego Polityki prywatności.

§ 3

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066, która prowadzi usługi polegające na wynajmie sprzętu sportowego ,,Fitness u drzwi” pod adresem strony internetowej: www.fitnessudrzwi.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania informacji o dostępie użytkownika do strony internetowej (np. w zakresie czasu spędzonego na stronie oraz formy korzystania ze strony), a także jego preferencjach; wspomniane dane zbierane są w celu optymalizacji działania strony internetowej oraz dopasowania jej do indywidualnych potrzeb Użytkownika,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066,

4) ze względów bezpieczeństwa oraz wymogów przewidzianych przez Google Analitycs, okres przechowywania kopii zapasowych Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 lata licząc od dnia pojedynczego odwiedzenia witryny strony internetowej,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@fitnessudrzwi.pl,  

6)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale też     niezbędne dla odwiedzania strony internetowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.